Dr. sands veg 10A - 7052 TRONDHEIM
Tlf. 905 78 610 - Faks 947 64 008
E-post: post@investmidtnorge.no

Sparebankbygget Aure

Er et rent kontorbygg/servicebygg midt i Aure sentrum.
Bygget ble satt opp av Sparebank1 Midt-Norge i 1988.
Ble overtatt av Invest Midt-Norge AS til Jul i 2004.
Ble delvis ombygd i 2007 for å huse Aure Kommune (Helsestasjon).
Bygget er på ca.1000 kvm.
 

Sparebankbygget i Aure sentrum
Leietagere pr. idag er:

Sparebank1 Midt-Norge
www.gjensidige.no
www.aure.kommune.no
www.nordvestnytt.no
www.tk.no