Dr. sands veg 10A - 7052 TRONDHEIM
Tlf. 905 78 610 - Faks 947 64 008
E-post: post@investmidtnorge.no

AK-Senter - Aure

Er et kombinertbygg med: næring, kontor og bolig, etablert i Aure sentrum.
Bygget ble satt opp i 1988 og er påbygd to ganger.
Første gang i 2004 og andre gang i 2006.
Bygget er på ca 3000 kvm.

AK-Senter i Aure sentrum som Invest Midt-Norge AS leier ut 
Leietagere pr. idag er:

http://www.strand-kler.no
http://www.ica.no/FrontServlet
http://www.norwayevents.no
Aure Hårsenter
Aure Blomster
Aure Gjestegård (Cafe)
Aure Elektromarked